Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

Lyssna på Fanny Forsberg Lundell om tankesmedjan Humtank i Vetenskapsradion Forum

I början av månaden lanserades en ny humanistisk tankesmedja i Sverige, Humtank. Den är ett gemensamt initiativ från de humanistiska fakulteterna vid tolv lärosäten i Sverige och syftet är att stärka det humanistiska perspektivet i samhället. Bland annat ska man arbeta fram en fempunktsplan för hur Sverige ska bli ett internationellt föredöme när det gäller satsning på humanistisk forskning och synliggörandet av humanioras plats i samhället. Vi hör en av de två verksamhetsledarna för Humtank, Fanny Forsberg Lundell, docent i franska vid Stockholms universitet.

Språkkunskaper lönar sig ekonomiskt

"Ingela Bel Habib som är lärare i språkekonomi vid Stockholms universitet menar att de ekonomiska effekterna av att lära sig ett språk egentligen är ännu högre än de som Economist redovisar"

Ny institution sedan 1 augusti 2013

Den 24 maj 2013 beslutade universitetsstyrelsen att institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier går samman med institutionen för franska, italienska och klassiska språk den 1 augusti 2013. Den nya institutionen kommer att heta romanska och klassiska institutionen. Engelsk benämning blir Department of Romance Studies and Classics.