Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för franska, italienska och klassiska språk
Franska och italienska har flyttat

Franska och italienska har flyttat

Studieadministrationen finns numera i hus B plan 5

Språkkunskaper lönar sig ekonomiskt

"Ingela Bel Habib som är lärare i språkekonomi vid Stockholms universitet menar att de ekonomiska effekterna av att lära sig ett språk egentligen är ännu högre än de som Economist redovisar"

Ny institution sedan 1 augusti 2013

Den 24 maj 2013 beslutade universitetsstyrelsen att institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier går samman med institutionen för franska, italienska och klassiska språk den 1 augusti 2013. Den nya institutionen kommer att heta romanska och klassiska institutionen. Engelsk benämning blir Department of Romance Studies and Classics.