Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

Professor in Italian

to the Department of Romance Studies and Classics. Deadline for applications is October 14, 2014.

Franska och italienska har flyttat

Franska och italienska har flyttat

Studieadministrationen finns numera i hus B plan 5

Språkkunskaper lönar sig ekonomiskt

"Ingela Bel Habib som är lärare i språkekonomi vid Stockholms universitet menar att de ekonomiska effekterna av att lära sig ett språk egentligen är ännu högre än de som Economist redovisar"

Ny institution sedan 1 augusti 2013

Den 24 maj 2013 beslutade universitetsstyrelsen att institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier går samman med institutionen för franska, italienska och klassiska språk den 1 augusti 2013. Den nya institutionen kommer att heta romanska och klassiska institutionen. Engelsk benämning blir Department of Romance Studies and Classics.