Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

Humtank synliggör humaniora

För Fanny Forsberg Lundell, docent i franska, kan humaniora ses både som en skapande kraft bakom och ett kvitto på ett civiliserat samhälle. Hon är forskare i romanska språk vid Romanska och klassiska institutionen och Stockholms universitets representant i den nystartade tankesmedjan Humtank.

Språkkunskaper lönar sig ekonomiskt

"Ingela Bel Habib som är lärare i språkekonomi vid Stockholms universitet menar att de ekonomiska effekterna av att lära sig ett språk egentligen är ännu högre än de som Economist redovisar"

Ny institution sedan 1 augusti 2013

Den 24 maj 2013 beslutade universitetsstyrelsen att institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier går samman med institutionen för franska, italienska och klassiska språk den 1 augusti 2013. Den nya institutionen kommer att heta romanska och klassiska institutionen. Engelsk benämning blir Department of Romance Studies and Classics.